Opsigelse og fraflytning

Når du vil opsige din bolig og flytte ud, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Du kan også læse her, hvornår udlejer har ret til at opsige en beboer.

Opsigelsesvarsel

Du skal i de fleste tilfælde opsige din bolig med tre måneders varsel til den første i måneden. Det vil sige, at hvis du opsiger din bolig i løbet af juni, træder din opsigelse i kraft pr. 1. oktober. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv., indtil opsigelsesvarslet udløber – altså i det her eksempel indtil 1. oktober.

Bemærk
Nogle ungdomsboliger har seks ugers opsigelse til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig.
For plejeboliger gælder det i forbindelse med dødsfald, at opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage.

Opsig din bolig her

Husk at være ude i god tid, når du vil opsige din lejebolig. Du finder dit opsigelsesvaresel i din lejekontrakt.

Opsig bolig på vegne af afdød

Hvis du skal opsige en bolig på vegne af en afdød pårørende, gør du det via linket her.

Som offentlig myndighed kan en bolig opsiges via Word-dokumentet her:
Opsig bolig som offentlig myndighed (Word-dokument)

Udfyld blanketten, og send den til kundeservice@domea.dk
Hvis der findes en skifteretsattest, kan en kopi af den med fordel indsendes sammen med opsigelsen for at lette sagsgangen.

Opsigelse fra udlejers side

Lejeaftalen kan fx ophæves eller opsiges fra udlejers side, når:

  • Du ikke har betalt din husleje eller andre pligtige ydelser, fx antennebidrag eller acontovarme.
  • Du ikke overholder hus- og vedligeholdelsesreglementerne i din afdeling og fx generer dine naboer med støj, trusler el.lign.
  • Du fremlejer din lejlighed uden at opfylde betingelserne for at fremleje.

Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme.
Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder.

Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder – eller det, der står i din lejekontrakt.

Fraflytning

Du kan se de specifikke regler for, hvornår du skal flytte ud af boligen, efter du har opsagt den, i din lejekontrakt.

Er din bolig underlagt en såkaldt A-ordning for vedligeholdelse, har du som lejer pligt til at istandsætte den, når du flytter ud. Det skal forstås på den måde, at du i praksis ikke selv istandsætter boligen – det gør vi – men du betaler husleje for den periode på ca. 14 dage, istandsættelsen varer, og du kan ikke bo i boligen, mens vi gør den klar til næste beboer.

Vær opmærksom på, at vi lægger de 14 dage oven i den fraflytningsdato, du skriver på opsigelsen.

Er din bolig på en såkaldt B-ordning, kan du flytte ud dagen før, den næste beboer flytter ind.

De fleste boligselskaber har A-ordning.

Læs mere om istandsættelse ved fraflytning her

Fortæl os, hvordan vi kontakter dig

Senest 8 dage før du flytter, skal du opgive en adresse, hvor vi kan kontakte dig. Det skal du, dels så vi kan sende den endelige flytteopgørelse til dig, dels så vi kan få fat i dig og aftale en dato for syn af boligen, hvis ikke vi har synet den, inden du flyttede ud.

Kender du endnu ikke din nye adresse, kan du opgive en C/O-adresse ved at kontakte os.

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt Haderslev boligselskab på 76 44 44 00