Klagemuligheder

Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke ser anden udvej end at klage, fx over en nabo, over boligselskabet eller flytteregningen, ser du her, hvordan du gør. En klage skal altid være skriftlig – du kan indsende den til Haderslev Boligselskab her på siden.

Du vil klage over forbrugsregnskabet

Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du gøre indsigelse. Med andre ord kan du klage.

Vær opmærksom på følgende:

  • Klagen skal indsendes, inden seks uger efter du har modtaget regnskabet
  • I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i.

Send en klage over forbrugsregnskabet under “Kontakt”

Du vil klage over flytteregningen

Hvis du ikke er enig i det endelige flytteregnskab, kan du gøre indsigelse – altså klage.

Vær opmærksom på følgende:
  • Klagen skal være skriftlig og personlig
  • Du skal i indsigelsen tydeligt specificere de områder i flytteafregningen, som du er uenig i

Send en klage over flytteregningen under “Kontakt”

Du vil klage over naboen

Vil du klage over en nabo, som fx ikke overholder husordenen, skal det ske skriftligt.

Prøv dog i første omgang at tale med naboen og se, om I kan selv løse jeres uoverensstemmelse. Hvis det ikke virker, så tal med afdelingsbestyrelsen eller servicecentret, inden du klager.
En formel klagesag kan være både lang og ubehagelig, og ofte kan sagerne løses både hurtigere og bedre, hvis I får talt sammen på et tidligt tidspunkt.

Ender det alligevel med en klage er det godt at være opmærksom på følgende:
  • Flere personer kan klage sammen. Det vil styrke sagen, hvis du får en eller flere medunderskrivere/vidner på din klage.
  • Klagen skal være præcis. Det skal fremgå helt klart, hvem du klager over, hvad vedkommende har gjort, samt hvor og hvornår det skete.
  • Hvis du tidligere har klaget, og det ikke har hjulpet, skal du klage igen, og du må ikke vente for længe med at gøre det. Klagesager henlægges normalt efter ca. tre måneder.
  • Det bemærkes, at klagere ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i Haderslev Boligselskab og administrerede boligorganisationer, vil den, der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer.
  • Hvis du har spørgsmål, eller hvis du behøver hjælp til at formulere din klage, kan du kontakte servicecenter Haderslev.

Send en klage over din nabo under “Kontakt”

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt Haderslev boligselskab på 76 44 44 00