Istandsættelse ved fraflytning

Når du flytter ud af din bolig, har du pligt til at efterlade den i den stand, du selv fik den i. Men hvornår er noget slitage og skal ’normal-istandsættes’, og hvornår er der tale om misligholdelse?

Din bolig skal – som hovedregel – istandsættes, når du er færdig med at bo i den. Hvor meget, den skal istandsættes, afhænger af det vedligeholdelsesreglement, I har vedtaget i afdelingen, og af den vedligeholdelsesordning, din bolig hører ind under.

Det kan være en A-ordning, som langt de fleste boligafdelinger har, eller det kan være en B-ordning. Det kommer desuden an på, hvor meget du har slidt på boligen.

Uanset ordning er der nemlig forskel på almindelig slitage og mislighold af boligen, og det har betydning for, hvor meget du skal betale for istandsættelse, eller hvor meget du får tilbage af dit indskud/depositum, når du flytter ud. Det er ved flyttesynet, synsmanden vurderer omfanget af istandsættelsen.

Læs om vedligeholdelsesordningerne her

Sådan gøres flytteregningen op

Almindelig slitage (A-ordning)

Det er naturligt, at man kan se, der er nogen, der har boet og levet i boligen. Almindelig slitage kan rettes op ved normal-istandsættelse, som dækker over maling af vægge og lofter samt tapetsering.

Betydning for flytteregningen

Hvis du har boet i boligen i mere end 8 år og 4 måneder, er det boligafdelingen, der betaler for normal-istandsættelse, når du flytter ud. Du optjener nemlig 1% til normalistandsættelse pr. måned, du bor i boligen. Har du boet i boligen i mindre end 8 år og 4 måneder, når du flytter ud, betaler du selv et beløb til normalistandsættelsen.

Almindelig slitage (B-ordning)

Er din bolig omfattet af en B-ordning, behøver du ikke gøre noget ved almindeligt slid, når du flytter ud.

Betydning for flytteregningen

Ingen betydning. Boligen har en vedligeholdelseskonto, som næste beboer kan bruge til at friske boligen op.

Mislighold (både A- og B-ordning)

Decideret misligholdelse af boligen dækker fx over slitage af gulve, huller i dørene, manglende rengøring – også fx bag et komfur – eller hvis du slet ikke har vedligeholdt boligen, mens du har boet der, fx malet løbende. Det er synsmanden, der afgør, om du har misligholdt boligen.

Betydning for flytteregningen

Du skal altid betale for de udbedringer, der er brug for, hvis du har misligholdt din bolig – uanset vedligeholdelsesordning.

Det er billigere at betale husleje via Betalingsservice end med indbetalingskort.
Foto: Mette Berg Olesen

Hvis girokortet bliver væk

Du kan få et nyt indbetalingskort ved at kontakte Kundeservice via denne kontaktformular.

Hvis du ikke betaler huslejen

Hvis du ikke betaler husleje og dermed ikke overholder din lejekontrakt, kan udlejeren enten ophæve eller opsige lejeaftalen afhængig af de konkrete omstændigheder.

  • Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme.
  • Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder.
  • Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder.

Har du særlige ønsker til dit lejemål?
Så kontakt Haderslev boligselskab på 76 44 44 00