Skip to main content

Tilbage til Hverdagen.

Kære beboer i Hjemegn 6100.
På vores to lokaliteter i Sydbyen, Beboerhuset på Brombærvej og Centralen på Hjortebrovej, kan alle brugere omgående benytte sig af faciliteterne, og genoptage klubaktiviteter samt det sociale samvær.

Hjemegn 6100 har sikret de nødvendige værnemidler samt opstillet regler for brug af lokaler, kontaktpunkter, afstandskrav mv., så man trygt kan genoptage de ønskede aktiviteter. Værestedet i Varbergparken er under afklaring.

Fra og med mandag den 17. august genåbner den boligsociale helhedsplan, Hjemegn 6100, igen for fysiske møder på alle indsatsområder. Som beboer vil du således atter kunne modtage beboer- og økonomirådgivning, møde op til vores træffetider, ligesom alle vores øvrige aktiviteter i områderne tilbydes igen.

Vi ønsker alle beboere en god sommer, og glæder os over at der nu er mulighed for brug af væresteder. Vi ser frem til en ‘normalisering’ fra og med den 17. august.

        Søg lejlighed -