Skip to main content

Indledning

Kære beboer i HAB og Haderslev Boligselskab. Vi har med denne lille folder fornøjelsen af at fortælle lidt om den boligsociale helhedsplan i dit nærområde, og hvad du kan forvente af den. Vi håber du som beboer vil tage godt imod den.

Det overordnede formål med den boligsociale indsats er at bryde med den negative sociale arv som retter sig mod alle de udfordringer der blokerer for et godt liv i dit boligområde. Særligt de udfordringer som har betydning for primært børn og unges udviklingsmuligheder. Formålet er derfor, også, at der fokuseres på tryghed og social arv i den boligsociale helhedsplan.

Fra negativ social arv til positiv udvikling for alle beboere

Med støtte fra Landsbyggefonden er det et centralt formål med den boligsociale helhedsplan at styrke beboerne til at tage aktiv del i udviklingen af boligområderne i Varbergparken, Hjortebroparken, Skovbærparken, Braineparken og Fårehave som gode, aktive og åbne boligområder, der bryder med den negative sociale arv og øger trygheden i områderne.

I helhedsplanen skal vi arbejde med følgende overordnede indsatsområder: 1) Tryghed og Trivsel, 2) Kriminalpræventive indsatser, 3) Uddannelse og Beskæftigelse samt 4) Forældreansvar og Forebyggelse. Det vil helhedsplanen hjælpe med gennem en lang række spændende aktiviteter.

Her kan du i punktform se hvad det er vi vil arbejde med i helhedsplanen for at understøtte Landsbyggefondens indsatsområder;

 • at øge primært børn og unges engagement i fritids og foreningslivet med forældrenes støtte
 • at understøtte skolehjem samarbejdet
 • at fastholde og udvikle det gode ældreliv
 • at understøtte med en bred vifte af sundhedstilbud som et spændende alternativ
 • at styrke den kriminalpræventive indsats over for kriminalitetstruede unge
 • at øge uddannelsesniveauet blandt børn og unge og bygge bro til arbejdsmarkedet
 • at styrke forældreansvaret, og forebygge sociale problemer

Som beboer er du altid velkommen til at kontakte en af de boligsociale medarbejdere, og du har altid mulighed for at møde op for at få en snak. Vi holder til i bydelssekretariatet i Varberg, Centralen på Hjortebrovej 23 og Beboerhuset i Skovbærparken. Velkommen til.

    Søg lejlighed -